Polityka Prywatności dla strony www.dompodlublinem.pl (dalej: „strona internetowa”).

          Ochrona prywatności i poufności przekazanych nam danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Zapewniamy, że z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stanowiące ochronę w przetwarzaniu powierzonych nam danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazicie Państwo zgodę.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych strony internetowej?
Administratorem danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej http://www.dompodlublinem.pl (dalej: „administrator”) jest: INWEST KAPITAL Król i S-ka Sp.J. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej przy ul. Za Torami 31 (NIP:713-308-68-66, REGON: 061678520, KRS:0000506786).

2. Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu je zbieramy i za pomocą jakich narzędzi?
a) Formularze kontaktowe
W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu z nami, na stronie internetowej udostępniono formularz kontaktowy. Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. Podanie każdej z tych danych jest zupełnie dobrowolne, ale podanie przynajmniej adresu mailowego lub numeru telefonu jest niezbędne, abyśmy mogli się z Państwem skutecznie skontaktować. Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia Państwa sprawy.

b) Pliki cookies
Strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies, która pozwala nam tworzyć anonimowe statystyki jej odwiedzalności. Nie służą one do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Pliki te identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania strony internetowej – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dzięki cookies jesteśmy w stanie ocenić zainteresowanie naszą stroną, możemy lepiej poznać oczekiwania i preferencje jej użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony oraz możemy stale ją udoskonalać.
Istnieje możliwość samodzielnego ograniczenia lub zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację własnej przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

3. Komu możemy przekazać Twoje dane?
Państwa dane możemy przekazywać wspierającym nas, wyspecjalizowanym podmiotom, przetwarzającym państwa dane jedynie w naszym imieniu, tj. dostawcom usług przechowywania danych, IT i hostingowych, pocztowych i kurierskich, prawniczych, księgowych i telekomunikacyjnych.
Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Zapewniamy, że każde powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom jest zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi.

4. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów strony internetowej.
Dla Państwa wygody strona internetowa zawiera linki umożliwiające szybkie przejście na zewnętrzne strony internetowe, takie jak platforma społecznościowa Facebook. Funkcjonalność tą można aktywować manualnie. Korzystanie z tych funkcjonalności będzie wiązać się z uznaniem przez użytkownika polityki prywatności tych podmiotów. Aktywacja wskazanych funkcjonalności nie jest obowiązkowa – możecie Państwo korzystać z funkcjonalności strony internetowej bez integracji z platformami zewnętrznymi.

5. Jakie masz prawa do swoich danych?
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
– usunięcia swoich danych;
– ograniczenia przetwarzania swoich danych;
– złożenia wniosku o przeniesienie swoich danych do innego administratora;
– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie.
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Państwa dane mogą być przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystanie ich do oceny informacji w celach statystycznych oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej.

8. Uaktualnienia Polityki Prywatności.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. Uaktualniona polityka prywatności zostanie wówczas niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej. W każdej sytuacji wszelkie przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście bądź wyrazicie Państwo zgodę.

9. Kontakt z administratorem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu osobistego, listownego, mailowego lub telefonicznego.
– nazwa administratora: Inwest Kapital Król i S-ka Sp.J.
– adres siedziby: ul. Za Torami 31, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, Polska
– adres mailowy: biuro@inwestkapital.pl
– numer telefonu: 501-531-562

© Copyright 2019 by INWEST KAPITAL Król i S-ka Sp. J.